Deze groep werkt volgens de visie van Emmi Pikler

Op de babygroep hebben we een groot deel van de ideeën van pedagoog Emmi Pikler overgenomen in onze werkwijze en omgang met de jongste kinderen. Het kinderdagverblijf is een speciale omgeving. Het vergt een specifieke visie om jonge kinderen binnen een groep te begeleiden en tot hun recht te laten komen. Emmi Pikler geeft hiervoor praktische en concrete aanwijzingen.

Emmi Pikler’s benadering kenmerkt zich door twee principes: respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band en respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind. Vanuit deze principes ontstaat een derde: de noodzaak om het leven van het kind zinvol te organiseren. De kinderen beschikken over een ruimte die aangepast is aan zowel hun behoefte aan veiligheid als hun behoefte om te ontdekken. Er is speelmateriaal dat aansluit bij hun leeftijd en belangstelling. Kinderen hebben de mogelijkheid hun eigen interesse en behoefte te volgen, zonder dat een groepsleiding ingrijpt door hen aan te moedigen of een andere activiteit voor te stellen. De leidster is in de buurt, maar beperkt zich tot oogcontact of bevestigende woorden. Dat helpt het kind uit te groeien tot een evenwichtig, opgewekt en zelfverzekerd mens. Hoe werkt dit nu in de praktijk? De pedagogisch medewerkers geven tijdens verzorgmomenten zoals eten, drinken en verschonen het kind alle aandacht. Er word hier de tijd voor genomen, de leidsters vertellen ook aan het kind wat ze doen. Daarna krijgt het kind letterlijk de ruimte om zich te bewegen, dit kan op de grond of in de grote box.

Wie is Emmi Pikler?

Emmi Pikler werd in 1902 in Wenen geboren. Ze werd aan het kinderziekenhuis van de Universiteit van Wenen tot kinderarts opgeleid. Daarna leerde Emmi Pikler tien jaar lang ouders hun kind op dezelfde manier te begeleiden als ze zelf had gedaan. Wekelijks bezocht ze de gezinnen om hen te ondersteunen en concrete aanwijzingen te geven. Ze leerde ouders vooral te vertrouwen op de aangeboren competentie van het kind en het eigen ritme van het kind te respecteren. Emmi Pikler werd bevestigd in haar hypothese dat een kind - wanneer het de kans krijgt te onderzoeken en te leren in zijn eigen tempo - beter leert zitten, staan, spreken en denken dan een kind dat gestimuleerd of geholpen wordt in haar ontwikkeling.

Zo gebruiken we de visie van Emmi Pikler op de groep

Baby's en kleine kinderen hebben een eigen ritme. Er is een tijd voor rust en slaap. Een tijd van wakker zijn in contact met de pedagogisch medewerkster die hem verzorgt en een tijd om zelf actief bezig te zijn. De dagelijkse verzorging - eten, wassen, verschonen en aankleden - is een belangrijke bezigheid. We nemen voor elk kind de tijd, rust en aandacht, we praten over wat we zien en benoemen wat we doen. We volgen kinderen in hun wensen en behoeften en proberen te zien wat ze ons aangeven, hoe klein ze ook zijn. Bij het spelen is het belangrijk dat het kind de ruimte krijgt om zijn eigen interesse en behoefte te volgen. De pedagogisch medewerkster bereidt een veilige omgeving voor waarin het kind uit eigen initiatief actief kan bewegen en spelen. De groep is ingericht met een grote, zachte mat waar de allerkleinsten op kunnen liggen, kijken en spelen. De kinderen kunnen zich vrij bewegen door de ruimte, met verschillende hoekjes om te spelen.

Speel- en klimmateriaal

Baby's die beginnen met krabbelen ontwikkelen vrij snel de drang tot klimmen. Het is belangrijk dat ze hun eerste ervaringen met klimmen dichtbij de grond kunnen opdoen zodat ze tegelijkertijd leren dat vallen hoort bij dit proces van omhoog komen en volkomen veilig zijn. Vallen helpt hen in het vinden van de juiste balans die nodig is in het klimmen. Op de groep hebben wij klimblokken, laag bij de grond, waar de baby’s en dreumesen zelf op en af kunnen klimmen. Geschikt speelmateriaal vanaf jonge leeftijd zijn objecten die de baby moeiteloos met zijn hand kan omvatten: een rieten bal, een zacht diertje van stof, een houten rammelaar. Vanaf de leeftijd van zes maanden speelt een baby graag met allerlei soorten vormen en containers: bakjes, bekers, mandjes en doosjes in verschillende maten, kleuren en materialen, zoals plastic, hout, metaal en riet. De baby kan hiermee nieuwe begrippen ontdekken als 'erin' of 'eruit' doen, ermee over de grond schuiven, op de grond slaan, de objecten tegen elkaar slaan, ze van alle kanten onderzoeken, ze neerzetten en weer omgooien. Zo zal u naast herkenbaar speelgoed ook veel bakjes en bekertjes, schaaltjes en kommetjes zien die we aanbieden als speelmateriaal en waar zeer graag mee gespeeld wordt!

"Het is van wezenlijk belang dat het kind zoveel mogelijk zelf ontdekt. Als we hem helpen elk probleem op te lossen beroven we hem juist van datgene wat voor zijn mentale ontwikkeling het belangrijkst is." -Emmi Pikler